TRE STAUTE KARER ASSISTERT AV FLOTT DAME TRAPPENE OPP TIL 11. ETASJE

IMG_2771

I dag :). Levering til Vestre Viken HF`s Nyfødt Intensiv,
beliggende i 11. etasje på Drammen sykehus .
Levering av arbeider på henholdsvis
200×300 cm og 100×450 cm,
det største 10 cm for langt
til å kunne reise med heisen.
Når avdelingsoverlegen pluss en ukjent engel av en mann,
samt min kjære mann og alt mulig-assistent
tok utfordringen med å bære 2×3-meteren
opp trappene til 11. etasje, godt hjulpet av en
flott dørvaktdame, gikk det som en drøm.

IMG_2777
“Dagen er nå” og “Kom igjen”  har kommet hjem.